15.4.05

Interview d'ALI SALEM TAMEK dans TEL QUEL no 171 >> lire
>> en arabe et Appel de Thaoura Tamek

Interview of ALI SALEM TAMEK in the Moroccan newspaper TEL QUEL no 171, English translation by SPS

Entrevista de ALI SALEM TAMEK en el periodico marroqui TEL QUEL no 171, traduccion por SPS